Flutter

พัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter

เรียนทุกวันอาทิตย์ 3 วัน ( 18 ชั่วโมง)
วันที่เริ่มสอน 11 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 - 17.00
ราคา 0 15000
รายชื่อวิทยากร : คุณโอ๊ค กฤษฎา เฉลิมสุข

Flutter คืออะไร???

Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application ทำให้สามารถเขียน Code ครั้งเดียว และสร้าง Mobile Application ได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา (เป็นภาษาที่นับว่าเขียนค่อนข้างง่าย)
 

จุดเด่นของ Course
– เน้นลงมือทำจริง
– โจทย์การบ้าน ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อให้ไปเรียนต่อเองและสามารถทำงานได้จริง
 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
– Programmer, Mobile app developer
– บุคคลอื่นๆ ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี

 

ประวัติการศึกษาผู้สอน

  • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
  • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล GPA = 3.72
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA = 3.52

 

ประสบการณ์การทำงาน

  • นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
  • ประสบการณ์เขียน Program กว่า 12 ปี+
  • เชี่ยวชาญด้าน Mobile Application และ Web Application โดยสร้าง Product มาแล้วกว่า 80 Projects

 

โดยในหลักสูตรจะเป็นการสอนให้เข้าใจ Concept และเน้นลงมือทำ ผสมผสานกับให้สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้จริง

รายละเอียดคอร์ส

เนื้อหา

– Introduction to Flutter
– Flutter Architecture
– Flutter & Dart
– Look more into Dart
– Set up Flutter for iOS and Android
– Flutter Alternatives
– Hello World
– Running the app
– Widget 

(Styling, Adding Logic)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงจับคู่กันมาเรียนรับส่วนลดค่าเรียน 10%

ORANGE workshop

ปากซอยราชวิถี 36 อาคารหัวมุม ชั้น 3 (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สอนเขียนเว็บไซต์ | สอนทำเว็บไซต์ | เรียนเขียนเว็บไซต์ | สอนเขียนโปรแกรม | สอนทำโปรแกรม | เรียนเขียนโปรแกรม | สอนสร้างเว็บไซต์ | Partner